Autor: Pandorita

Pokračování scény s Jordim a Pandorou potom, co utečou před Tza Tzou z penzionu a před tím, než Pandora dorazí domů a Jordi do práce.

###

„Ale kampak to pospícháte?“ volala Tza Tza na Pandoru a Jordiho, kteří urychleně zamířili ven z penzionu. „Copak jste snad už našli tu její zatracenou náušnici? Áaaa, Jordi Rosalesi, ty jistě ani netušíš do čeho se to ženeš, chlapče. Až se Olimpie dozví, že se intimně stýkáš s její dcerou, tak to jistě poteče krev!“ zvolala s vážným výrazem ve tváři.

„Tza Tza nám asi moc nevěřila, co?“ ptala se Pandora, když se s Jordim zastavili u policejního džípu.
„No, holubičko, nebudu ti lhát. Snaha sice byla, ale víš, Tza Tza není hloupá. Muselo jí dojít, co se asi mezi námi stalo!“
Pandora studem celá zrudla.
„Ale neboj se, lásko, Tza Tza to nikomu neřekne,“ s úsměvem ji Jordi uklidňoval.
„Dobře, tak už pojeďme. Ať jsem doma dřív, než si někdo všimne, že jsem tam v noci nespala,“ řekla trochu vyděšeně.
„Ano, pojď, lásko,“ Jordi jí otevřel dveře a pomohl jí nastoupit. Oběhl auto a posadil se na místo řidiče. Pousmáli se na sebe, a pak se rozjeli.

„Jordi, tady mi už zastav. Nejezdi blíž, aby nás někdo neviděl,“ požádala ho Pandora, když už byli skoro u brány domu Villanuevů.
Jordi ji poslechl a smutně vzdychl. „A já bych si tak strašně přál, aby nás někdo viděl. Tak strašně bych si přál vykřičet do celého světa, že chodím s tou nejkrásnější princezničkou!“ chytil ji za ruku a políbil ji.
„Víš, že to nejde!“ smutně se usmála. „Alespoň ne hned! Ale i když budeme naši lásku skrývat, nic to nezmění na tom, že tě budu milovat už do konce svého života!“ zamilovaně se usmála.
Jordi zamilovaně vzdychl, neudržel se a začal ji líbat. Pandora jeho polibky ihned opětovala. „Tak už dost,“ odtáhla se po chvíli. „Vážně už musím,“ pousmála se.
„Nevím, jak to bez tebe v práci vydržím,“ zesmutněl. „Budu na tebe pořád myslet!“
„Já na tebe taky!“
„Večer ti zavolám, ano?“
„Ano, budu čekat!“ Šťastně se usmáli a ještě jednou se krátce políbili. Pandora nakonec vystoupila a ještě než Jordi odjel, stačili si věnovat další zamilovaný úsměv. Pandora mířila domů, Jordi do práce, a i když už se neviděli, ani jeden se nemohl zbavit toho blaženého výrazu. Nemohli toho druhého dostat z hlavy a už vůbec ne to, co se mezi nimi předchozí večer stalo.

Zpět do sekce FanFiction