8. díl – První setkání. Pandora a Aquiles jedou z university. Před domem stojí policejní auto, je tam Jordi a Franklin.

11. díl – Jordi zatkne Aquila a Joela když se spolu perou na universitě. Na stanici se pohádá s Pandorou a ta ho pak poleje vodou a dá mu facku.

20. díl – Pandora zajde za Jordim, aby se přimluvil za Aquila. Jordi souhlasí doprovodí Pandoru na univerzitu, ale s Aquilesovým problémem nic nezmůže. Aquiles naštvaně odejde. Jordi pozve Pandoru na kafe, ale ta mu řekne, že s nim nikam nepůjde a odejde.

22. díl – Požár u Villanuevů, Jordi přivede hasiče a Pandora není moc nadšená z toho, že přišel. Osloví jí miláčku a chce jí obejmout, ale ona se nenechá. Potom jí řekne královno moje, a vzápětí se omluví a řekne ji princezno moje, protože si uvědomí, že je moc mladá na to, aby byla jeho královna. Pandora mu řekne, že není ani jeho královna, ani jeho princezna, a aby šel. Jenže Jordi nechce odejít, protože v domě Villanuevů jsou lidé, které má rád a to Tza Tza a Franklin. Potom si Jordi sedne na gauč, Pandora chodí pořád sem a tam a mluví spolu (bohužel nevím o čem, to se mi ještě nepodařilo přeložit). Nakonec ho Pandora zvedne z gauče a v tom přichází Franklin, Orestes a Valentýna a Franklin se ptá Jordiho co tam dělá. V další scéně se Jordi seznamuje s Orestem. Potom jsou všichni v hale u Villanuevů a diskutují o tom, jestli Valentina zůstane v domě nebo půjde k Tza Tze do penzionu. V pozadí Jordi neustále pokukuje po Pandoře. Ta vždycky udělá krok od něj, ale on se okamžitě zase přiblíží.

30. díl – Hádka u Villanuevů, Pandora dostává záchvat, Jordi pomáhá Juanu Angelovi odvést ji do pokoje, Juan Angel jí dává injekci a Pandora prosí Jordiho, aby řekl Juanu Angelovi ať to nedělá.

31. díl – První polibek. Jordi přiveze Valentýnu z university, na zahradě se potká se s Pandorou.

32. díl – Pandora myslí na polibek od Jordiho a přísahá, že už se to nesmí nikdy stát. Jordi se svěřuje Franklinovi: „Já jsem jí políbil a tady jsem cítil, jak jí vzrušením buší srdíčko. Je to žena mého života, je to žena mého srdce.“ (a jak se u toho tváří, když to říká – je tam děsně sladkej). Franklin varuje Jordiho, že by se neměl zamilovat, aby netrpěl.

33. díl – Jordi volá Pandoře, ta mu ale zase vynadá a položí mu sluchátko.

34. díl – Jordi opět volá Pandoře, tentokrát ale kvůli tomu, že zatknul Aquila.

35. díl – Pandora si jde pro Aquila na policii, ale Franklin jí řekne, že si pro něj musí přijít rodiče. Potom odejde, Pandora tam zůstane s Jordim. Pandora se ho ptá co s Franklinem je, a tak se dozvídá, že Franklin a Valentina spolu chodí. Toho se chytne Jordi a řekne jí, že ona má taky jednoho kandidáta. Pandora se ho zeptá, jak ví, že s někým nechodí. Ale Jordi jí řekne, že mu to pověděl její otec, když měla ten svůj záchvat a že on jí teď vyléčí a obejme ji. Ona ho zase odstrčí a řekne mu, ať se k ní nepřibližuje. Jordi se jí zeptá, proč teda za ním přišla, ale ona mu řekne, že nepřišla za ním, ale za Aquilem. Jordi se naštve a oznámí jí, že Aquiles zůstane zavřený a ona ať odejde. Pandora mu řekne, že musí Aquila vidět a prosí ho o pomoc. Jordi jí neodolá a dovolí jí, aby se viděla s Aquilem. Potom Pandora přemýšlí jak dostat Aquila z vězení a přichází Jordi a řekne jí, že by měla něco sníst. Nakonec jí slíbí, že když sní jídlo, které Jordi přinesl, tak se pokusí o to, aby Aquila pustili.

36. díl – Jordi, Pandora a Valentina přemluví Franklina, aby Aquila pustil.

37. díl – Druhý polibek. Olimpie se pohádá s Pandorou, ta jde pak na terase a přijde za ní Jordi. Dá jí lízátko a prosí ji aby mu dala šanci.

39. díl – Pandora se dozví, že je možná Aquiles mrtvý a říká, že jestli je to pravda, tak umře. Ale Jordi jí řekne, že takhle nesmí mluvit a že to stejně nevědí jistě. Pandora je prosí o pomoc a Franklin jí řekne, že potřebují někoho, aby identifikoval tělo. Pandora, Jordi, Franklin, Olimpie a Roque přicházejí do márnice, aby identifikovali tělo. Olimpie začne pomlouvat Franklina a Pandora jí řekne, ať přestane, jestli má trochu úcty. Roque řekne Pandoře, aby takhle s matkou nemluvila. Olimpie chce Pandoru uhodit, ale Jordi se před ní postaví. Olimpie se ho zeptá, kdo si myslí, že je a Jordi jí odpoví, že teď možná nikdo, ale aby se později nedivila.

40. díl – Pandora, Orestes, Valentina a Franklin jdou na identifikaci, ale tělo je strašně zohavené a nejde ho poznat. Pandora nemůže uvěřit tomu, že by to byl její bratr a dostává hysterický záchvat, který je slyšet až před márnicí a všichni si myslí, že je to opravdu Aquiles. Jordi se tam jde podívat. Když tam přijde, Valentina ho poprosí, aby Pandoru odvedl. Pandora chce po Jordim, aby našel jejího bratra. Jordi ji vyvede z márnice a řekne ji, že je tady s ní. Juan Angel chce po Pandoře, aby se uklidnila, Olimpie zase chce vědět, jestli ten mrtvý je opravdu Aquiles. Pandora řekne, že se nechce uklidnit, že je to nejhorší den v jejím životě a že neví, jestli to je Aquiles. Potom omdlí. Jordi jí oznámí, že otisky prstů toho mrtvého nepatří Aquilovi a potom jí řekne, že by udělal všechno jen aby ji viděl šťastnou a políbí se. Tentokrát se Pandora už nebrání.

41. díl – Orestes se ptá Pandory co je mezi ní a Jordim, jestli je do něho zamilovaná. Pandora mu řekne, že ona přece není zamilovaná do nikoho. Orestes se jí zeptá, proč teda Jordiho líbala. Pandora mu řekne, že nechtěla, ale… Orestes jí doplní, že nechtěla, ale že se to prostě stalo. A že jestli pořád na toho druhého člověka myslí a chybí ji, tak je to láska. A řekne jí, že ji má moc rád a chce, aby byla šťastná.

42. díl – Jordi se dozvídá, že je přijat na univerzitu a říká, že je to díky Pandoře potom jí přísahá, že ji miluje a bude o ni bojovat.

43. díl – Jordi přiveze Tza Tzu do nemocnice a jde hledat Pandoru. Najde ji v kapli, kde se Pandora modlí za Aquila. Nakonec ji odveze domů, kde ji políbí a nachytá je Olimpie. Olimpie vrazí Pandoře facku a Jordiho vyhodí. Olimpie dovede Pandoru do pokoje a tam ji zfackuje. Ptá se jí, jestli je do Jordiho zamilovaná a Pandora jí řekne, že neví, že možná jo a potom jí ještě řekne, že ví o tom, že tancuje v Claraboyi. Ráno se Valentina dozví od Ninfy, že Olimpie načapala Jordiho s Pandorou a Valentina jde okamžitě za Pandorou, aby se dozvěděla co se stalo. Pandora Valentině řekne, že Jordi je jediný člověk, který ji rozumí. A Valentina jí řekne, že je moc ráda, že spolu chodí. Potom jí ještě řekne, že se Aquiles probral z kómatu a Valentina si tak všimne Pandořiných modřin.

44. díl – Jordi s Franklinem jdou do domu Villanuevů kvůli vyšetřování, Olimpie nechce Jordiho pustit do domu, ale Jordi jí řekne, že nemíchá osobní a pracovní záležitosti. Pandora řekne Valentině, že Olimpie žije dvojím životem. Potom ji Valentina přemluví, aby sehnala klíče od pracovny jejího otce. Pandora si tam vybaví to, jak Olimpie zabila Luise Felipa a uteče.

45. díl – První milování. Jordi volá Pandoře a ptá se jí jestli ho miluje. Ta mu nic neřekne. Potom za ním přijde do penziónu a řekne mu že ho miluje. Stráví spolu noc.

46. díl – Jordi a Pandora ráno odcházejí z penzionu a přistihne je Tza Tza. Pandora přijde domů a Valentina se jí ptá, kde strávila noc. Pandora jí řekne, že byla s Jordim a že to byla ta nejkrásnější noc v jejím životě. Potom dostane záchvat a doktor všem oznámí, že Pandora byla v dětství zřejmě svědkem nějakého zločinu a že až se s tím někomu svěří, tak se uzdraví. Olimpie tak zjistí, že Pandora viděla jak zabila Luise Felipa, a proto ji tak nenávidí.

47. díl – Olimpie přijde za Pandorou a vyhrožuje ji a vezme ji mobil, aby nemohla volat Jordimu. Jordi ji právě volá a nemůže pochopit proč mu to nebere. Jestli snad zapomněla na to co se stalo. Pandora se zase ptá, kde Jordi je, protože teď ho potřebuje víc než kdy jinde.

48. díl – Pandora si balí věci a říká, že Olimpie jí Jordiho nevezme, že oni dva budou spolu. Chce odejít, jenže dveře jsou zavřené. Napadne ji, že vyleze z okna, ale v tom si vzpomene na vraždu Luise Felipa a řekne, že to nemůže udělat. V tom vejde Roque s doktorem a chtějí jí píchnout injekci. Mezitím přijde Jordi do domu Villanuevů a chce po Nině, aby ho dovedla za Pandorou tak, aby ho nikdo neviděl. Ninfa to nejdřív odmítá, protože se bojí, že by mohla přijít o práci, kdyby se Olimpie dozvěděla, že mu pomohla. Ale Jordi jí řekne, že kdyby se to stalo, tak ji vezme do penzionu a že se nemusí bát. Ninfa ho zavede nahoru a uslyší Pandořin křik. Jordi si nakonec Pandoru odvede, ale Olimpie to tak nechce nechat a řekne Roquemu, aby najal nějaký gorily a že půjdou k Tza Tze do penzionu. Mezitím si Jordi sbalí věci a společně s Pandorou odchází. Franklin ho varuje, že si zadělává na problémy, ale Jordi mu řekne, že mu to je jedno, že je pro něj nejdůležitější, když drží Pandoru v náručí a má ji u sebe.

49. díl – Jordi s Pandorou jsou v penzionu v Macutu. Pandora dostane záchvat, který jí způsobila injekce a Jordi ji uklidňuje. Nakonec si slíbí, že spolu navždy zůstanou.

50. díl – Druhé milování, ráno jde Jordi za jedním chlapem, který jim obstará falešný pasy a Pandora ho prosí, aby se vrátil brzo, protože nechce zůstat sama. Jordi odejde a Pandora by ráda věděla, co se děje doma, jak je na tom její táta. Potom si všimne telefonu a chce zavolat Valentině, aby Juana Angela uklidnila, že se nemusí bát. V tom se ale někdo začne dobývat do pokoje. Jsou to Jordiho kolegové, kteří mají příkaz přivézt Jordiho a Pandoru zpátky. Pandora jim řekne, že ať si odvedou jenom ji, protože to ona za to může, že to ona chtěla po Jordim, aby ji odvedl. Oni ale tvrdí, že musí Jordiho zatknout. Pandora jim řekne, že Jordi ji neunesl, že oni dva se mají rádi. V tom přichází Jordi a Vallenilla mu řekne, že je zatčený. Jordi a Pandora se je snaží přesvědčit, aby je neodváděli a přichází Franklin. Ten je odváží a Jordimu řekne, že ho varoval, že bude mít problémy, tak ať teď pyká.

51. díl – Pandora říká Jordimu, aby se snažil přesvědčit Franklina, ať je neodváží. Jenže Jordi jí řekne, že to nemá cenu, protože když Franklin dostane příkaz, tak ho splní. Franklin ale pouze předstírá, že je odváží na stanici, ale nakonec je pustí a dá jim jízdenky a řekne jim, ať odjedou hodně daleko. Uběhne několik dní. Jordi a Pandora spolu pracují v jedné hospůdce a jsou velmi šťastní. Potom si Pandora všimne, že v novinách je její fotka a nad ní titulek ztracená. Ukáže je Jordimu a ten řekne, že teď už je skutečně mají a až se to dozví jejich šéf tak je bez milosti vyhodí. V tom přichází chlap co pracuje v Claraboyi a co ho najala Olimpie, aby Pandoru našel. Začne Pandoru zpovídat, ta to řekne Jordimu a že si je jistá, že už toho chlapa někde viděla, ale nemůže si vzpomenout kde. Jordi jde za ním a zeptá se ho, proč obtěžuje jeho holku. On mu řekne, že nechtěl Pandoru nijak obtěžovat, že jí chtěl jen polichotit, že je krásná. Potom zavolá Roquemu, že už Pandoru našel.

52. díl – Milování v boudě. Pandora řekne Jordimu, že je její láska a milují se spolu. Potom dostane Pandora záchvat, má strach, že se stane něco zlého. Jordi ji uklidní a Pandora se mu chystá říct, co udělala Olimpie Luise Felipemu. Pandora to ale nezvládne a Jordi jí řekne, že ji vyléčí, že se nemusí ničeho bát, že ji nikdy neopustí.

53. díl – Olimpie s Roquem najdou Jordiho a Pandoru. Jordiho postřelí a Pandoru zavřou do blázince.

54. díl – Juan Angel se ptá Olimpie, kde byla celou noc, když ji Ariadna potřebovala. Olimpie mu řekne, že byla zachránit Pandoru, protože ji prý Jordi držel v jedné boudě a že ji našla přivázanou na židli. Pandora je zavřená v blázinci a přivázaná k posteli. Sestra se ptá doktora, kdy ji přivezli. Doktor jí odpoví, že ji přivezli večer a aby jí dávala dvojitou dávku sedativ, protože je velmi nebezpečná. Jordi zavolá Franklinovi a ten pro něj přijede a slíbí mu, že mu pomůže najít Pandoru. V penzionu se o Jordiho starají a chtějí po něm, aby udal Olimpii. Jenže on řekne, že ji neudá, že jediné co chce je najít Pandoru. Pantoja přijde Jordiho zatknout.

55. díl – Tza Tza brání Jordiho před Pantojou, který ho přišel zatknout kvůli údajnému únosu Pandory. Juan Angel navštíví Pandoru v blázinci. Ta je ale mimo a jenom křičí, že je někdo vrah a Juan Angel si myslí, že mluví o Jordim. Jordiho nakonec pustí, protože obvinění by musela podat sama Pandora. Pandora vytrhne doktorovi injekci z rukou a donutí je, aby jí otevřeli dveře. Snaží se utéct, ale všechny dveře jsou zavřené. Pak si všimne telefonu a napadne ji zavolat Franklinovi, protože on je jediný kdo ji dokáže pomoct. Telefon ale vezme Jordi a Pandora se tak dozvídá, že žije a je moc šťastná. Nestačí mu, ale říct, kde je, protože ji chytnou.

56. díl – Za to, že se Pandora pokusila utéct ji doktor zmlátí. Jordi a Franklin jdou k Villanuevům zjistit, kde Pandora je. Mluví s Ninfou, která jim řekne, že Pandora je prý ve Švýcarsku. Potom mluví s Olimpií a Orestem, ale ti jim řeknou to samé. Jenže Jordi jim řekne, že ví, že je Pandora někde zavřená, protože mu volala a řekla mu to. Jenže mu nestačila říct, kde je, protože ji umlčeli.

57. díl – Sestra, která má v blázinci na starosti Pandoru se nad ní slituje, protože takhle s ní doktor nemůže zacházet a rozhodne se jí pomoci. Pandora jí řekne, aby našla Jordiho a on si pro ni přijde. Sestra pošle Jordimu zprávu, že je Pandora zavřená v blázinci a on se tam okamžitě vydá. Mluví s doktorem, ale ten mu řekne, že žádná pacientka jménem Pandora Villanuevová tam není. Do toho tam vejde sestra a upadnou jí papíry na zem. Jordi jí je pomáhá sebrat a ona mu jedny podstrčí. Jordi se do nich podívá a chce, aby ho zavedli do pokoje, kde je Pandora. Pandora tam ale už není. Roque jí mezitím odvezl domů a zavřel ji do sklepa, aby ji nikdo nenašel.

58. díl – Pandoru drží Olimpie ve sklepě. Přinese jí tam krabici a v ní je mrtvý Pandořin kocour, který snědl otrávenou polévku určenou Valentině. Pandora jí řekne, že je vražedkyně a proč to udělala. Do toho tam vejde Roque a řekne Olimpii, že je tam ten Pandořin policajt a chce s ní mluvit. Pandora hned začne Jordiho volat, že je tam. A Olimpie jí řekne, ať klidně křičí, ale že je ve sklepě a nikdo ji neuslyší. Olimpie a Roque se potutelně usmívají nad tím, jak je Pandora zoufalá. Pandora je prosí, aby ji pustili, že chce odejít s Jordim. Olimpie jí řekne, že jí dovolí se s ním vidět, ale má jednu podmínku. Chce po Pandoře, aby Jordimu řekla, že ho nikdy nemilovala, že s ním byla jen z lítosti. Pandora jí ale řekne, že Jordi ví, že ho miluje a že pozná když mu bude lhát. Ale Olimpie jí na to odpoví, že tím pádem bude muset být hodně přesvědčivá. A pokud to neudělá tak Jordiho zabijí. Pandoru odvádějí do pracovny a málem na ně narazí Ninfa. Olimpie jde pro Jordiho. Roque rozváže Pandoru a řekne jí, aby si dala pozor na to co Jordimu řekne, protože on jí bude poslouchat. Olimpie přivede Jordiho do pracovny a potom je tam nechá osamotě. Pandora Jordimu řekne, že už ho nechce nikdy vidět. Jordi nechápe proč to všechno říká a snaží se ji přesvědčit posledním polibkem, že to není pravda. Pandora ho ale odstrčí a řekne mu, že ho nikdy nemilovala. Jordi začne brečet.

59. díl – Pandora chce po Olimpii, aby ji pustila, protože se přece s Jordim rozešla a navíc jí to Olimpie slíbila. Jenže Olimpie jí odpoví, že zůstane tady, protože by určitě běžela za Jordim a řekla mu pravdu. Jordi se vrátí do penzionu, kde řekne Franklinovi a Tza Tze, že viděl Pandoru, dokonce s ní mluvil a že je mezi nimi konec, že ho Pandora opustila. Jordi zase začne brečet a Franklin ho obejme. Potom se Jordi a Franklin spolu baví a Franklin nemůže pochopit to, proč se s Jordim Pandora rozešla, když to bylo mezi nima tak krásný. Jordi řekne, že neví, že to prostě udělala a odejde. Franklin tam zůstane sám a říká, že věděl, že to tak dopadne. Pandora si vzpomene na rozhovor mezi Olimpií a Luisem Felipem a zjistí, že Olimpie se ve skutečnosti jmenuje María Joaquina Crespo. Jordi a Franklin se snaží zabránit Romanovi a ostatním vězňům, aby uprchli. Ale Jordi nechce čekat na posily a rozhodne se jednat na vlastní pěst a je mu úplně jedno, že by ho mohli zabít.

60. díl – Jordi a Franklin nakonec zabrání Romanovi, aby uprchl a chtějí ho přimět k tomu, aby jim pomohl zlikvidovat Batistovu organizaci. Pandora vpálí Olimpii do tváře, že zná její pravou totožnost. Olimpie ji vrazí facku a začne s ní cloumat a Pandora upadne do bezvědomí.

61. díl – Roman podrazí Jordiho a Franklina. Roman dal vědět Moralesovi, že na něho chystají past.

63. díl – Pandora myslí na Jordiho. Vzpomíná na jejich první milování a říká, že s ním poznala štěstí a že ho odmítla jen proto, že jí k tomu Olimpie donutila. Beatriz říká Jordimu, aby se přestal trápit, že Pandora za to nestojí, ale Jordi jí řekne, že na Pandoru nemůže přestat myslet a že bez ní nemá jeho život smysl. Při předávání Panenky zase Jordi neposlechne Franklina a vyběhne zatknout Moralese sám, i když je to nebezpečné.

64. díl – O rok později. Pandora je pořád zavřená ve sklepě a zkouší utéct. Ale Roque ji pokaždé chytí a přiváže ji k posteli. Pandora je mimo a říká, že Jordi si pro ni přijde. Roque se na ni podívá a řekne, že se za ten rok opravdu zbláznila. Nechá ji u nohou jídlo a odejde. Pandora si vzpomene na milování v boudě a kopne do jídla. Jordi přijde na komisařství a Pantoja se ho ptá, jak mu mají poděkovat za to, že je poctil svojí návštěvou. Taky mu řekne, aby se vzpamatoval. Potom Pantoja odejde a Franklin se Jordiho ptá, co s ním je. A Jordi se ptá Franklina, co má dělat, když vůbec nežije, když jediné co chce je umřít.

65. díl – Tza Tza, Gladiola a Consuela domlouvají Jordimu. V tom tam vejde Beatriz v blond paruce a míří na ně pistolí. Jordi jí ale pistoli sebere.

66. díl – Beatriz jim řekne, že je to ona a všichni ji rádi vidí. A ona hlavně ráda vidí Jordiho. Pandoře se podaří utéci, Segundo ji dává peníze a ukrývá ji před Roquem. Potom jde Pandora
do agentury. Neví co má dělat a říká, že přece nemůže jít za Jordim. V agentuře najde doklady nějakého Huga Fuggeta. Beatriz přijde za Jordim do práce a řekne mu, že s ním chce chodit. Jordi se jí ptá proč, když ho vždycky odmítala. Ona mu řekne, že si uvědomila, že to bude pro ně pro oba nejlepší.

67. díl – Jordi a Beatriz jsou spolu na diskotéce a Beatriz ho políbí. Do penzionu přijde Hugo Fugget alias Pandora a žádá o ubytování. Nikdo ji nepozná, jen Beatriz se jí zeptá, jestli se už náhodou neviděli, protože se jí zdá povědomá. Pandora ale odpoví, že ne. Tza Tza nemá žádný volný pokoj, ale alespoň Pandora dostane postel v pokoji Jordiho a Franklina. Za chvíli přijde Jordi a Pandora úplně ztuhne. Jordi ukáže na Huga a ptá se kdo to je. Pandora mu podává rozklepanou ruku (a v duchu říká:“To jsem já, miláčku, Pandora.“) a představuje se. Tza Tza Jordimu oznámí, že Hugo teď bude bydlet u něj v pokoji. Potom Beatriz Jordiho přede všemi obejme a řekne mu, že si to hezky užili. Pandora nemůže uvěřit tomu co vidí, je nervózní a shodí vázu ze stolku. Omluví se a Tza Tza řekne, že se vůbec nic nestalo. Gladiola odvádí Pandoru do pokoje a přitom Pandora vraždí Beatriz pohledem. Jordi odchází za nimi. Jordi a Gladiola připravují Hugovi postel a Pandora se zamilovaně dívá na Jordiho. Gladiola řekne Hugovi, že kdyby mu byla zima, tak ať řekne Jordimu a on mu dá ještě deku. Pandora v duchu říká: „Kéž bych tak mohla. On by se ke mně přitisknul a pak by mě celou noc zahříval.“ Když Gladiola odejde, Jordi se začne svlékat a Pandora má co dělat, aby se udržela. Jordi se na Huga podívá a zeptá se ho, kde ho už viděl.

68. díl – Jordi nechá Huga na pokoji, ale chce, aby mu v budoucnu řekl, kde se viděli. Potom Jordi Hugovi řekne, ať se taky svlékne, ale Hugo mu řekne, že ne, protože si zapomněl pyžamo. Jordi se začne smát a řekne mu, že přece správnej chlap spí jen v trenkách nebo úplně nahej a potom mu hodí svoje trenky.J Nakonec Jordi usne a Pandora si k němu sedne, chce se ho dotknout, ale bojí se, aby se neprobudil, ale pokusí se ho políbit. Jenže v tom tam vejde Beatriz a žádá vysvětlení. Hugo jí řekne, že se chtěl jen podívat kolik je hodin, protože si musí vzít léky. Beatriz Jordiho přikreje a řekne Hugovi: “No není to nádhernej chlap?“ Pandora jí v duchu odpoví:“Jasně, že jo. Ten nejkrásnější na světě.“ Pak jí Beatriz řekne, že Jordimu ublížila jedna ženská a že ona mu chce teď vrátit chuť do života. Začne Jordiho líbat a on se probudí. Pandora čeká, že Jordi Beatriz vyhodí, ale ne a začne se s ní líbat. Pandora to nevydrží, odstrčí Beatriz a řekne jí, ať ho nechá. Jordi se rozčílí a ptá se Huga proč to udělal, jestli se mu snad Beatriz líbí. Hugo řekne, že ne, ale že oni dva se tam líbali a on tam byla sám. Pak tam přijde Gladiola a Hugo jí okamžitě řekne, že Beatriz vlezla Jordimu do postele. Gladiola Beatriz vynadá a vyžene ji z pokoje. Jordi zase vynadá Hugovi, že se do toho nemá plést. Ale Hugo mu řekne, že nechápe proč je s Beatriz, když miluje někoho jiného. Jordi se ho zeptá jak o tom ví a Hugo mu odpoví, že mu to řekla Beatriz. Jordi Huga chytne za bundu a řekne mu, aby o té ženě před ním nemluvil, protože ona je pro něj mrtvá. Pandora se na něj smutně dívá. Ráno říká Jordi Franklinovi, že ten Hugo je nějakej divnej. Franklin se ho ptá, proč si to myslí, ale Jordi to nakonec zamluví, aby se Franklin nedozvěděl, že to bylo kvůli němu a Beatriz. Všichni se v penzionu seznamují s Bellou (Valentinou) a Hugo tam přijde jako poslední a Jordi mu vynadá, že u nich se takhle dlouho nespí. Tza Tza Jordiho napomene ať Huga nechá a představuje mu Valentinu. Belle (Valentina) a Hugovi (Pandora) se zdá, že toho druhého už viděli.

69. díl – Jordi a Hugo jsou spolu na policejní akci. Začne se střílet a Jordi shodí Huga na zem a když se na něj podívá, tak neví co se s ním děje. Potom se začne znovu střílet a Jordi běží za nějakým zločincem. Pandora má o něj strach. Jordi zakopne a spadne na zem. Pandora si myslí, že je postřelený a chce ho probudit. Jenže Jordimu nic není. Hugo na něj začne sahat a kontroluje jestli mu opravdu nic není. Jordi mu řekne, ať na něj nesahá a odejde. Pandora tam zůstane sama a se slzami v očích říká:“Tolik jsem ti ublížila, miláčku.“ Jordi přijde za Franklinem a řekne mu, že si myslí, že Hugo je homosexuál. Franklin si z něj dělá srandu a řekne mu, ať je rád, že tyhle lidi jsou takoví přítulní. Pak tam přijde Hugo a Franklin mu nabídne práci u policie. Jordi z toho není moc nadšený.

70. díl – Jordi se zase hádá s Hugem, když vejde Beatriz. Beatriz přišla za Jordim, aby ho pozvala na diskotéku. Jordi se zase líbá s Beatriz před Hugem. Pandora vezme do ruky hrníček a nejradši by ho po Beatriz hodila. Beatriz pozve Huga, aby šel taky s nimi ven. Jordi, Hugo a Beatriz jsou na diskotéce a čekají na Beatrizinu kamarádku Carolinu, kterou Beatriz pozvala kvůli Hugovi, aby tam nebyl sám. Carolina dorazí, Jordi s Beatriz jdou tancovat a Carolina vytáhne Huga taky. Ale Hugovi se to vůbec nelíbí.

71. díl – Beatriz Jordiho zase políbí a Hugo řekne, jak je drzá, že si to k Jordimu dovoluje. V tom Carolina Huga taky políbí. Jenže Hugo ji samozřejmě hned odstrčí a vynadá ji. Potom zase Hugovi vynadá Jordi, jak si dovoluje takhle zacházet se ženou. Když se vrátí domů, tak Beatriz řekne, že jestli je Hugo homosexuál, tak ať to řekne, že ho za to nikdo nevyhodí. Jenže Jordi řekne pravý opak. Potom Beatriz Hugovi řekne, aby šel a nechal je s Jordim osamotě. Hugo odchází a posměšně napodobuje Beatriz. Potom se ještě dívá na to jak se líbají a Pandora v duchu řekne, že nedovolí, aby jí Beatriz vzala její životní lásku. V pokoji načape Hugo Franklina s Consuelou. Pandora toho využije a řekne Franklinovi, že on je tady nahoře s Consuelou a dole jeho sestra s Jordim. Franklina to zaskočí, jde dolů a začne se s Jordim prát. Všichni se je snaží od sebe odtrhnout. Nakonec Franklin řekne, že Jordi a Beatriz okamžitě odejdou z domu. Ale Tza Tza řekne, že je to její dům a že ona rozhoduje kdo odejde a kdo ne. Jordimu došlo, že to byl Hugo, kdo řekl Franklinovi pravdu a dá mu pěstí. Ráno sedí Jordi a Franklin u snídaně, ale nemluví spolu. Přijde Hugo s monoklem na oku a Franklin se ho ptá co se stalo. Hugo řekne, že jenom upadl, ale podívá se přitom na Jordiho. Hugo se chce s Jordim usmířit. Jordi stojí zády k Pandoře a ona se rozhoduje jestli se ho má dotknout. Nakonec to udělá a Jordi Huga chytne a ptá se ho, o co se snaží.

72. díl – Hugo řekne Jordimu, že chce, aby byli přátelé a zavede Jordiho do Claraboyi. Tam se Jordi opije a vypráví Hugovi, jak strašně moc miloval Pandoru a jak moc mu ublížila. A Hugo se Pandoru snaží nějak bránit. Opilý Jordi začne tancovat s jednou tanečnicí a Hugo chce, aby přestal. Když ho Hugo přemlouvá, aby už šli, přichází Olimpie a Roque. Jordi se s nimi pohádá a vytáhne na ně pistoli. Roque ho uhodí a nakonec jeho i Huga vyhodí.

73. díl – Opilý Jordi se vrací s Hugem, zalehne ho, sundá mu paruku a setře vousy. Naštěstí Jordi hned usne, tak nevidí, že je to ve skutečnosti Pandora. Ta se nejdřív snaží vstát, ale pak to nevydrží a miluje se s ním. Ráno je z Pandory zase Hugo a tváří se jako by se nic nestalo. Jordi se probudí a vzpomene si na Pandoru a chce vědět, jestli tu v noci někdo nebyl. Ale Hugo mu řekne, že tam nikdo nebyl, že se mu muselo něco zdát, protože pořád dokola říkal Pandoro. Jordi na Huga uhodí, jestli náhodou není gay a Hugo vykřikne, že je a jestli proti tomu něco má.

74. díl – Jakmile se Jordi dozví, že je Hugo gay, chce aby hned odešel a pohádají se kvůli tomu. Potom uslyší křik. Přijdou dolů a zjistí, že tam přišla Olimpie a Roque, aby je vyhodili z penzionu. Zachrání je ale Juan Angel, který zaplatil hypotéku na penzion. Olimpie odejde a všichni děkují Juanu Angelovi. Poděkuje mu i Jordi, ale Juan Angel ho uhodí. Věří totiž pořád Olimpiině verzi, že Jordi Pandoru unesl a mučil. Juan Angel Jordiho ještě několikrát uhodí a všichni v penzionu se Juanu Angelovi snaží vysvětlit, že Jordi nic neudělal, že to spíš Pandora mu ublížila. Jordi mu také řekne, že ho může klidně zabít, ale že on neuhodí otce jediné ženy, kterou kdy miloval. Na stanici potom Jordi říká Hugovi, že ho moc mrzí když si Juan Angel myslí, že Pandoře ublížil. Hugo mu řekne, že zkusí s Juanem Angelem promluvit. A Jordi se Huga zeptá, proč by zrovna jemu měl Juan Angel věřit, když ho ani nezná. Jestli si myslí, že Juan Angel obrátí názor jen kvůli tomu, že je Hugo do Jordiho zamilovaný. A to uslyší Pantoja. Ale Hugo mu vysvětlí, že to není pravda, že je to kvůli tomu, že on a Jordi jsou pořád při každé akci spolu, a tak si ostatní myslí, že jsou snad do sebe zamilovaní. Pantoja to nechá být a dá Jordimu papíry, aby zjistil něco o Romanově firmě.

75. díl – Beatriz podezřívá Huga, že je gay a prohledá mu věci. Najde tam Jordiho fotky a to ji utvrdí v tom, že Hugo je skutečně gay a je zamilovaný do Jordiho. Jordi zjistí, že Romanova firma je fiktivní. A začne se chystat velká policejní akce. Pantoja dává instrukce Hugovi, co má dělat a dá mu i zbraň. Ale Pandora nechápe, kde je Jordi, proč ji tam nechal samotnou. Nakonec Jordiho najde. Svázala ho Stříbrná lilie. Když akce skončí, tak se Hugo Jordiho ptá, jestli on není náhodou Stříbrná lilie. Jordi řekne, že ne a odejde. Ale Pandora si myslí, že před ní něco tají, že ho moc dobře zná. Jordi jde do Claraboyi, kde myslí na Pandoru. Nemůže uvěřit tomu, že ta noc byla jen sen, když cítil, že je skutečně tam u něj v posteli. Přijde k němu nějaká poběhlice a začne se na něj sápat. Vidí to Pandora a strašně žárlí.

76. díl – Pandora sleduje Jordiho, jak se muchluje s tou ženskou a opijí se. Potom to už nevydrží a chce na ni vlítnout, ale zabrání ji v tom jeden číšník, který ji uhodí. Vypukne menší poprask a Jordi chce vědět co se děje. Hugo ho prosí, aby ho odvedl domů. Vrátí se domů a tam je nachytá Tza Tza a řekne jim, že už to takhle dál nejde, aby přestali s tím, vracet se pozdě a ještě opilí. Jordi odvede Huga do pokoje a řekne mu ať si sundá oblečení, přece nebude spát oblečený. Hugo to chce udělat, ale pak si uvědomí, že by to nebyl dobrý nápad, svlékat se před Jordim. Opilý Hugo nakonec vyzná Jordimu lásku (Jordiho vyděšený výraz je k sežrání). Jordi mu řekne, ať si nechá zajít chuť, protože jemu se líběj ženský. Když Hugo usne, přijde za Jordim Beatriz a políbí ho. On ji ale odmítne a ona se ptá proč a potom se podívá na Huga a zděšeně se ptá Jordiho, jestli to je kvůli tomu, že se zamiloval do Huga. Jordi jí odpoví, že samozřejmě ne, ale že si uvědomil, že pořád miluje Pandoru. Že pořád miluje Pandoru Villanuevovou a nemůže na ni přestat myslet.

77. díl – Jordi chce ráno probudit Huga, ale pak si to rozmyslí, protože kdyby na něj sáhnul tak by si pak Hugo mohl myslet, že se do něj Jordi zamiloval. Tak mu Jordi začne kopat do postele, Hugo se probudí a Jordi mu řekne, že musí odejít z penzionu. Hugo si klekne k Jordimu a chytne ho za nohu a prosí ho, aby tam mohl zůstat. Ale Jordi řekne, že on s tím nemůže nic dělat a Hugo ho prosí, aby přesvědčil Tza Tzu, protože by se jinak musel vrátit domů. Jordi mu řekne, že to bude určitě lepší, když bude doma. Ale Hugo, že ne, protože Jordi nezná jeho matku. Mezitím Gladiola a Consuela přesvědčují Tza Tzu, aby Huga vyhodila. Tza Tza neví jestli to má udělat, protože si Huga oblíbila. Jenže Consuela jí řekne, že jí stačí málo, aby měla někoho ráda. Pak přijde Jordi s Hugem a Jordi jim oznámí, že nechce, aby Hugo odešel. Jenže na to Consuela vytáhne Jordiho fotky a ukáže je Jordimu a řekne mu, že je měl Hugo ve svých věcech. Jordi chce po Hugovi vysvětlení. Ten mu řekne, že mu je dal Pantoja, aby mohl napsat o Jordim článek, že byl nejlepší policista roku. Tza Tza se zaraduje, že se to tak vysvětlilo, ale Gladiola Hugovi řekne, že mu to nespolkne. Nakonec Hugovi řeknou, aby odešel. Hugo odchází, Jordi se za ním otočí a řekne, aby nikam nechodil a že jestli odejde Hugo, tak odejde i on. Pandora se na něj podívá zamilovaným a vděčným pohledem. Potom pošlou Huga nahoru, aby si mohli promluvit s Jordim. Tza Tza chce vědět, co se s Jordim děje. Jordi jim řekne, že Hugo nemá kam jít, že má hroznou matku, která ho nemá ráda. Když se Hugo vrátí dolů, je už tam jen Jordi a ptá se ho, jak se rada rozhodla. Jordi mu řekne, že může zůstat, ale to že mu pomohl, neznamená, že mezi nimi něco bude.

78. díl – Hugo vrací Pantojovi fotky Jordiho a Franklina a Jordi tak pochopí, že Hugo nelhal a omlouvá se mu. Potom se Hugo Jordiho zeptá, jestli ho někdy nenapadlo, že se s ním Pandora musela rozejít.

79. díl – Jordi a Hugo celou noc pracovali a na konec spolu usnuli v poloze, ze které ráno Jordi nebyl moc nadšený. Připravuje se policejní akce a Hugo přesvědčuje Pantoju, aby mohl jít taky. Jordi to nechce, ale Pantoja to dovolí a dá Hugovi i zbraň. Jordi, Pantoja a Hugo čekají na příjezd Romana Fonsecy, protože má dojít zřejmě k předání drog. Pantoja pověří Huga, aby začal fotit. Hugo si připravuje foťák, ale spadne mu pistole a vystřelí. Roman i ostatní to samozřejmě uslyší a snaží se ujet. Jordi vyběhne a začne po Romanovi střílet. Ale Roman ho zasáhne. Pandora se vyděsí. Pantoja oznámí do vysílačky, že je Jordi postřelen a řekne Hugovi, aby se podíval, kam ho zasáhli. Hugo mu vyhrne tričko, a tak zjistí, že si Jordi nevzal vestu. Hugo se Jordiho ptá, proč, proč si nevzal vestu, proč se mu chce pořád umřít. Pantoja Huga napomene, aby se kontroloval. Potom naloží Jordiho do auta a Hugo ho odveze do nemocnice. V nemocnici Hugo Jordiho prosí, aby vydržel. Jordi blouzní a volá Pandoru, aby si pro něj přišla. Pandora mu řekne, že je tam a políbí ho. Ale doktoři ji odstrčí, když vidí, že je to chlap. Hugo prosí sestru, aby mohl jít s Jordim. Přichází Gladiola s Consuelou a ptají se, co je s Jordim. Potom přijde Pantoja a vynadá Hugovi, za to že ujel. A potom přijde Franklin a taky chce vědět, jak je na tom Jordi. Hugo mu řekne, že je na tom Jordi moc špatně a obejme ho. Hugo brečí a říká, že jestli se Jordimu něco stane, tak umře. Franklin mu řekne, aby se kontroloval a že Jordi je přece silnej a dá mu kapesník. Potom ještě do nemocnice přijde Beatriz s Alejandrem a Tza Tza s Pachecem. Consuela a Gladiola se před Hugem baví o tom, že Jordi takhle dopadl kvůli Pandoře Villanuevové. A Pandora v duchu říká, že mají pravdu, že ona za to může. Franklin jde zjistit jak na tom Jordi je a když se vrátí, tak jim řekne, že to s Jordim nevypadá dobře a že asi zemře. Pandora to nezvládne a omdlí. Když chce Franklin Huga vzkřísit, tak pod tričkem nečekaně objeví ženské křivky.

80. díl – Beatriz chce pomoci Franklinovi s Hugem, ale ten jí to nedovolí a odnese ho na ošetřovnu. Tam čeká až se probudí. Pandora blouzní a říká Jordimu, že nesmí umřít, že ho miluje. Pak se probudí, uvidí Franklina a dělá jako by se nic nestalo. Nakonec Franklin sundá Hugovi paruku. Potom Pandoře vynadá, co to dělá, proč neřekne Jordimu pravdu. Pandora mu řekne, že to ještě nejde a prosí ho, aby jí dal ještě čas než řekne Jordimu pravdu. Franklin nakonec souhlasí, ale řekne jí, že pokud se brzy nepřizná, tak to řekne Jordimu sám. Vrací se mezi ostatní, kde mezitím Pacheco říká, že Jordimu vytáhli kulku a teď musí čekat, jak to s ním bude. Hugo a Beatriz se zeptají jestli ho můžou vidět. Pacheco řekne, že na chvíli k němu může jít někdo blízký. Hugo a Beatriz řeknou, že půjdou oni. Pak se tam začnou hádat, kdo z nich půjde, až na konec Franklin řekne, že půjde Hugo a Beatriz se na něj naštve. Pandora je u Jordiho a říká mu, že se vrátila a že už nikdy neodejde. Jordi si myslí, že se mu to jen zdá. Potom ho Pandora políbí a v tu chvíli vejdou Tza Tza, Beatriz a Gladiola a vyděšeně koukají. Všechny tři Hugovi vynadají, Beatriz mu řekne, že kdyby byl Jordi vzhůru, tak by mu jednu vrazil. Tza Tza mu řekne, že po tom co se teď stalo, musí okamžitě odejít z penzionu.

81. díl – Když se Jordi probudí a vidí u sebe Huga jak ho drží za ruku, tak mu řekne, že on se nikdy do chlapa nezamiluje. A v tom mu přestane tlouct srdce. Lékaři se snaží Jordiho oživit a Pandora se za něj modlí. Prosí boha, aby ho zachránil. Přísahá, že už mu nikdy neublíží. Objevuje se Jordiho duch. Vidí jak je Pandora nešťastná a vrátí se zpátky do těla. Pandora děkuje bohu, že mu zachránil život. Když je Jordi zase při vědomí, Hugo mu řekne, že byl dvě minuty mrtvý. A Jordi mu řekne, že viděl Pandoru, že byla tam a modlila se za něj. Potom mu Hugo řekne, že má pro něj dobrou zprávu, že ví, kde byla Pandora. Když se Jordi dozví, že byla Pandora celý rok zavřená ve sklepě, je mu okamžitě jasné, že za to může Olimpie. Hugo mu řekne ať se uklidní a taky, že hlavní věc je, že ho Pandora nikdy nepřestala milovat. V tu chvíli vejde Beatriz a chce vědět, proč Hugo říká Jordimu takové nesmysly. Chvíli se tam hádají, Beatriz se snaží přesvědčit Jordiho, ať zapomene na Pandoru, že ona je tady a bude s ním. Ale Jordi řekne, že nemůže zapomenout, že miluje Pandoru. Beatriz odejde a Hugo řekne Jordimu, ať se kvůli ní netrápí, když ji stejně nemiluje.

82. díl – Hugo je celou noc u Jordiho a ráno chce Jordi odejít a jít hledat Pandoru. Hugo mu v tom brání, nechce aby se Jordimu přitížilo. Ale Jordi si nedá říct, chce odejít a udělá se mu špatně. Hugo ho chytne a ptá se co mu je. Jordi se na něj podívá a ptá se sám sebe, co se to s ním děje. Jordi a Hugo přijdou na komisařství, kam za chvíli dorazí Juan Angel a chce po Pantojovi, aby našel jeho dceru Pandoru. Jordi chce vědět co Juan Angel o Pandoře ví. Ale Juan Angel pořád Jordimu nevěří a žádá Pantoju, aby se do toho nepletl. Ale to Jordi neudělá a řekne, že co se týká Pandory Villanuevové se týká i jeho. Potom ho Juan Angel chytne pod krkem a začne s ním cloumat. Hugo a Pantoja mu říkají, aby přestal protože je Jordi zraněný. Nakonec Jordi a Hugo musí odejít. Později Jordi dává Vallenillovi fotku Pandory, aby ji rozeslal po všech stanicích, aby ji brzy našli.

83. díl – Pandora odhalí svoji totožnost Samuelovi. Svěřuje mu, jak strašně moc miluje Jordiho a chtěla by být s ním. Potom jí napadne, že by se mohla nechat najmout jako tanečnice v masce do Claraboyi a prosí ho o pomoc.

84. díl – Hugo večer odchází ven a Jordiho zajímá kam jde. Ale Hugo mu řekne, že se mu nemusí svěřovat. Gladiola s Consuelou si dělají z Jordiho srandu, jak se přehnaně stará o Huga, jestli se z něho náhodou nestal gay. Jordi to popírá a říká, že rozhodně gay není, když v tom přijde Franklin a potvrdí, že Jordi samozřejmě gay není. Jordi se diví, že s ním Franklin mluví. Franklin mu řekne, že měl o něho strach, když ho postřelili a že nechce ztratit nejlepšího přítele a bratra a usmíří se spolu. Rozhodnou se, že to spolu půjdou oslavit. Samuel zařídí, aby Pandora mohla tančit v Claraboyi. Jordi, Franklin, Valentina a Beatriz jdou do Claraboyi. Když přijdou, zrovna má vystoupení Olimpie. Ta když je uvidí, tak celá ztuhne. Místo ní přijde na řadu Siréna (Pandora). Olimpie je rozčílená, protože si Siréna dovolila vzít její kostým a ještě k tomu má masku, kterou může nosit jenom ona. Siréna se přece jenom dostane na pódium a svůj erotický tanec věnuje celý Jordimu. Ostatní si z něho potom dělají legraci. Franklin se ho ptá, jak je možné, že pokaždé když někam přijde, tak mu ženský padaj k nohám. A potom z něho mají ještě větší legraci, když si ho Siréna pozve k sobě do šatny. Jordi za ní přijde a Siréna mu řekne, že na tu chvíli strašně dlouho čekala a políbí ho.

85. díl – Jordi je se Sirénou a svěří se jí, jak moc miloval Pandoru a potom co ho nechala, tak ztratil chuť žít. Siréna se snaží Pandoru očerňovat, že to třeba musela udělat. Potom se líbají a Jordi jí chce sundat masku. Ale Siréna nechce kvůli tomu, že se neukazuje hned napoprvé a Jordi se naštve a chce odejít. Siréna ho ale ještě zarazí a řekne mu, že na něj bude každý večer čekat. Jordi jí odpoví tónem, který říká, že čekat klidně může, ale že on už nepřijde. Když Jordi odejde, Pandora si sundá masku a řekne, že ví, že přijde, protože ho zná. Později když Jordi hledá Bellu, přijde zase do Siréniny šatny, kde načape Huga se Samuelem a myslí si, že ti dva spolu něco mají. Jordimu vadí, že jsou spolu a když chtějí odejít, tak Huga chytne a řekne mu, že on půjde s ním do penzionu. Druhý den se Jordi svěřuje Franklinovi, že má strach z toho, že je homosexuál. Nechápe to, že se mu vždycky líbili ženský a teď je najednou závislej na tom zakrslíkovi. Franklin se mu směje. Potom Jordimu řekne, že když opravdu bude mít tu potřebu, tak ať jde do toho, protože přece láska je láska. Jordi je rozčílený, že se
mu svěřuje a on si z něho dělá jen srandu. Později Jordi přistihne Huga jak se objímá se Samuelem a hrozně se naštve a nakonec se se Samuelem popere.

86. díl – Policie přijde do firmy Villanuevových, kde předtím řádila falešná Stříbrná lilie alias Caregato. Hugo se dozví, že Oresta vzal jako rukojmí a má o něho strach. Jordi se ho hned zeptá, co s ním je, jestli se zamiloval i do Oresta. Juan Angel se omlouvá Jordimu, za to, že si myslel, že Pandoře ublížil a řekne mu, že se dozvěděl, že Pandora byla zavřená ve sklepě. Jordi řekne, že už to věděl, že mu to řekl Hugo. Hugo prosí Jordiho, aby ho nechal s Juanem Angelem osamotě. Hugo řekne Juanu Angelovi, že Pandoru viděl a že se nemusí bát, protože je v pořádku. Juan Angel mu dá peníze, aby je předal Pandoře a řekl jí, že ji má moc rád a stýská se mu po ní. Hugo začne brečet, vrátí se k němu Jordi a když ho vidí, tak řekne:“Kámo, ty už zase bulíš?“ Potom Huga obejme a řekne, že spolu Pandoru určitě najdou. Uvidí je Pantoja a chce vědět, co to má znamenat. Jestli to snad zase vyřeší jedno, dvě pivka.

87. díl – Jordi jde za Sirénou. Ta s ním chce strávit noc a on jí řekne, že je sice moc krásná, ale že není žena, kterou miluje. Ale něco ho k ní přesto přitahuje. Když se líbají, tak Jordi to nevydrží a sundá ji masku a zjistí tak, že je to Pandora.

88. díl – Jordi je nešťastný z toho, když zjistí, že Siréna je Pandora. Pandora mu chce všechno vysvětlit, ale Jordi nechce nic slyšet. Jde se opít do baru, kam za ním přijde Hugo a Jordi mu řekne, že Pandoru už nebude nikdy milovat. Hugo odvede Jordiho domů a stráví noc u jeho postele. Ráno se Jordi probudí a uráží Pandoru. Ta to nevydrží a přizná se mu. Oba se hrozně pohádají, ale nakonec se usmíří a šťastně se milují. Později je přistihne Consuela a nemůže uvěřit tomu, že vidí Jordiho a Huga v posteli.

89. díl – Consuela je rozčílená a řekne jim, že z toho co viděla teď bude mít trauma a že to hned řekne Tza Tze. Jordi a Pandora se Consuele smějí. Ale potom chce jít Jordi za Consuelou a říct jí pravdu, ale Pandora mu řekne, že nikdo nesmí vědět, že je to ona. Jenže Jordi nechce, aby si všichni mysleli, že je gay. Jordi a Hugo chtějí Consuele všechno nějak vysvětlit a Jordi jí řekne, že moc trpěl a že teď bude Hugo jen jeho a on bude jen Huga. Consuela říká Jordimu, aby se na sebe podíval, jak je pěknej, a že to přece jim ženskejm nemůže udělat. Večer se Jordi s Hugem vrací z práce a Jordi říká, že už to na komisařství nemohl vydržet, když ji nemohl políbit. Potom řekne, že už na komisařství nejsou, rozhlédne se jestli nikdo není poblíž a políbí se. Ale vejde Tza Tza a když je uvidí, tak omdlí. Jordi Tza Tzu odnese k nim do pokoje. Tza Tza se probudí a začne křičet, ať na ni nesahají. Potom jim řekne, že oba půjdou z domu. Jordi řekne Hugovi, že Tza Tze přece můžou říct pravdu, když je jako jeho matka. Pandora se nakonec Tza Tze odhalí.

90. díl – Tza Tza Jordimu a Pandoře slíbí, že jejich tajemství neprozradí a že jim bude pomáhat. Mezitím se hádá Gladiola s Consuelou kvůli jejímu vztahu s Franklinem. Consuela řekne, že ona nedělá nic špatného, že někteří tam dělají horší věci. Myslí tím Jordiho a Huga. Všichni chtějí po Tza Tze, aby se k tomu nějak vyjádřila. Tza Tza řekne, že jestli se Jordi a Hugo mají rádi, tak ona proti tomu nic nemá. Okamžitě se k ní přidá Franklin a taky řekne, že jestli bude Jordi s Hugem šťastný, tak proti tomu taky nic nemá. Jordi se na Franklina vyděšeně dívá, protože ještě neví, že Franklin zná pravdu. Druhý den jde Jordi s Hugem za Roquem, aby se mu pomstili za to, co udělal Pandoře.

91. díl – Jordi a Hugo zavřou Roqueho do sklepa a když odcházejí narazí na Olimpii. Pohádají se a Olimpie si všimne, že se z Jordiho stal zřejmě gay. Na komisařství se Pandora rozčílí a řekne Jordimu, že ji mrzí, že nemůžou jejich lásku prožívat naplno. Ale Jordi jí řekne, že mu je jedno, že si všichni myslí, že je gay, ale hlavní je, že ji má u sebe a políbí ji. Při polibku je nachytá Pantoja.

92. díl – Pantoja je v šoku a Jordiho a Huga okamžitě vyhodí. Hugo Pantojovi řekne, ať vyhodí jenom jeho, že Jordi za nic nemůže, ale Pantoja si nedá říct. Pandora řekne Jordimu, že ji mrzí, že ho kvůli ní vyhodili a že mu jenom ubližuje. Ale Jordi jí řekne, že horší bylo když se mu ztratila. Políbí se a vejde Tza Tza, která je napomene, aby toho nechali, protože by někdo z penzionu mohl dostat infarkt. Řeknou jí, co se stalo a ona se rozhodne, že to tak nenechá a ihned zavolá Pachecovi. Všichni čtyři jdou za Pantojou a řeknou mu, že Jordiho nemůže vyhodit, že je to diskriminace a Pantoja ho nakonec vezme zpátky, i když nemůže uvěřit tomu, že je Jordi homosexuál.

93. díl – Jordi, Pandora a Tza Tza oslavují, že to všechno dobře dopadlo. Tza Tza říká Pandoře, že by měla promluvit s Juanem Angelem, protože má o ni velkou starost. Pandora za Juanem Angelem přijde, řekne mu, že je v pořádku a přistihne ji tam Roque, který se dostal ze sklepa. Pandora je vyděšená a uteče.

94. díl – Ráno říká Pandora Jordimu, že ji Roque málem chytil. Ale Jordi ji ujišťuje, že kdyby se to stalo, tak by udělal všechno, aby ji našel. Olimpie jde do redakce a dozví se, že to právě Hugo píše pod pseudonymem Stříbrná lilie. Odvleče ho na záchod a tam žádá vysvětlení. Hugovi se ale naštěstí podaří uniknout. Mezitím přijde do penzionu Roque a chce od Jordiho vědět, kde je Pandora. Hrozně se pohádají, Jordi mu vezme pistoli a vyhodí ho z penzionu.

95. díl – Jordi má o Pandoru starost, ale Pandora ho ujišťuje, že Olimpie neví kde je a že ji nenajde. Jordi odchází na noční službu a Pandoru objeví Roque. Sváže ji a chce ji odvézt, ale překazí mu to Tza Tza, která právě přišla s Pantojou. Baví se o tom, že se z Jordiho stal gay a Tza Tza se chystá říct mu pravdu. Pandora ji v duchu prosí, aby to nedělala, aby se Roque nedozvěděl, že ona a Hugo je jedna osoba. Nakonec Roquemu uteče a Pantoja zavolá Juanu Angelovi, který za ni přijde.

96. díl – Pandora řekne Jordimu, co se v noci stalo a že nebýt Pantojy, tak kdo ví, kde by teď byla. Přijde Franklin a řekne jim, že teď potřebují někoho, kdo by šel tajně k Romanovi a podstrčil mu tam odposlech. Nabídne se Pandora, ale Jordi to rezolutně odmítá, protože je to nebezpečné a mohlo by se jí něco stát. Pandora ho přesvědčí, že nemusí mít o ni strach a políbí ho. Ale Franklin jim řekne, ať toho nechají, nebo přijde Pantoja a vyhodí je všechny tři.

97. díl – Jordi dává Pandoře mikrofon, aby ji mohli slyšet a ptá se jí, proč to chce udělat. Pandora mu řekne, že to dělá kvůli Ariadně, aby si uvědomila, co je Roman zač. Ale Jordi to nechápe, proč jí chce pomáhat, když jí Ariadna nikdy neudělala nic dobrýho. Jsou v autě před Romanovým domem a Jordi jí říká, aby na sebe dávala pozor, že má o ni strach. Pandora ho uklidňuje, aby se tolik nebál, políbí ho a odejde. Caregato pustí Huga dovnitř a nechá ho tam samotného. Pandora mezitím nainstaluje do telefonu mikrofon a dívá se do nějakých papíru a přistihne ji Morales. Ale naštěstí včas vyvázne. Na komisařství jí potom Jordi udělá scénu, že jí to říkal, že je to nebezpečné. Ale Pandora mu řekne, že je teď přece chlap. A Franklin se směje a říká, že si teď vyměnili role.

98. díl – Díky mikrofonu, co nainstalovala Pandora u Romana se policie dozví, kde má dojít k předání drog. Pandora chce jít taky, aby mohla všechno nafotit, ale Jordi je proti. Pandora přesvědčuje Franklina, aby mohla jít taky a Franklin svolí. Jordi se na Pandoru vyčítavě dívá. U předávání drog je i falešná Stříbrná lilie a Pandora začne fotit jako o závod a dojde k přestřelce. Pandora uteče, aby ještě mohla fotit a jeden chlap na ni začne mířit. Jordi ho zastřelí a povalí ji na zem a ptá se jí, jestli je v pořádku. Později na komisařství zavolá Franklinovi pravá Stříbrná lilie a řekne mu, kde skutečně došlo k předání.

99. díl – Stříbrná lilie vezme Hugovi peníze a Hugo si myslí, že Stříbrná lilie je Orestes.

100. díl – Morales si přišel k Panence pro peníze a omráčí Jordiho, který hlídkuje před domem. Když Morales odejde, Panenka a Mateo chtějí Jordimu pomoct a na scénu přichází Mayela.L Ta si Jordiho okamžitě oblíbí a odveze ho do nemocnice. Caregato přijde do penzionu a chce zabít Huga. Ale sundá mu paruku a když zjistí, že je to holka, pokusí se ji znásilnit. Pandora mu ale uteče a zachrání ji Josema s Macedoniem.

101. díl – Pandora se dozvídá, že Roman nechal stát Ariadnu u oltáře.

102. díl – Hugo jde za Jordim do domu Lorenzových, ale tam není, a tak se jde zeptat dovnitř, jestli ho neviděli a Mateo mu řekne, že byl Jordi zraněn. Pandora má o něho strach a doufá, že to není nic vážného. Mateo si samozřejmě všimne, že je Hugo do Jordiho zamilovaný a řekne mu, že Jordiho do nemocnice zavezla Mayela a že by si na ni měl dát pozor, protože se jí Jordi líbil. Mayela je s Jordim v nemocnici a snaží se ho svést a nabízí mu práci modela. Jordi chce odejít, ale Mayela ho zastaví a políbí ho a v tu chvíli vejde Hugo a ptá se, co to má znamenat. Hugo děsně žárlí a řekne Mayele, že Jordi je láska jeho života a že jí ho nedá. Mayela řekne, že Jordi probouzí vášně úplně všude. Hugo se naštve, že se Jordi za něj stydí a řekne Mayele, že si Jordiho může celého nechat. Jordi se na Huga smutně dívá, jak něco takového mohl říct. Hugo odejde, Jordi chce jít za ním, ale Mayela ho zadrží a řekne mu, ať ho nechá jít, jenže Jordi jí řekne, že Hugo je jeho kamarád a že by si mohl něco udělat. Hugo přijde do penzionu, kde se právě Josema se Tza Tzou baví o Olimpii. Za chvíli přijde Jordi a snaží se Hugovi všechno vysvětlit, jenže ten nechce nic slyšet. Josema se ptá, jestli dobře slyšel, jestli si ti dva říkali miláčku a lásko moje. Tza Tza mu na to řekne, že si bude muset zvykat, protože u nich v penzionu Gabor se pořád něco děje.

103. díl – Pandora si balí věci a chce odejít od Jordiho, za to že se líbal s Mayelou. Jordi jí říká, že to Mayela líbala jeho, že on za nic nemůže. Jordi řekne Pandoře, že už jí nenechá odejít a políbí ji. Pandora nejdřív nechce, ale nakonec mu odpustí. Milují se spolu a Jordi jí přísahá, že by jí nikdy nemohl být nevěrný.

104. díl – Jordi a Hugo jsou spolu venku na komisařství. Pandora pořád myslí na to, jak Mayela líbala Jordiho a hrozně žárlí. Jordi chce, aby na to přestala myslet a chce, aby něco snědla. Vedle nich sedí dva policajti a dělají si z nich srandu a napodobují je. Jordiho to rozčílí a chce se s nima poprat. Za chvíli přijde Mayela a pozve Jordiho na casting na reklamu. Hugovi se to samozřejmě nelíbí a naštvaně odejde. Mayela jde s Jordim do firmy Villanuevů, kde s ním chce původně udělat casting, ale využije situace kdy je skoro nahý a chce se s ním milovat. Když ho Mayela povalí na postel, tak v tu chvíli samozřejmě přijde Hugo. Ale to už Jordimu neodpustí a zase si balí věci. Tentokrát ji Jordi nepřesvědčí a hrozně se pohádají. Tza Tza s Gladiolou uslyší jejich hádku a jdou se zeptat co se děje. Hugo jim řekne, že ho Jordi podvedl s ženskou, která by mohla být jeho matka. Tza Tza dá Jordimu pohlavek, ale Gladiola ta je spokojená a děkuje bohu, že je Jordi zase normální.

105. díl – Tza Tza přivede Pandoru domů a všichni oslavují její návrat. Jordi je hrozně smutný a Franklin se ho ptá, co se stalo. Jordi mu řekne, že se strašně pohádal s Pandorou a ta odešla. Franklin mu ještě vynadá, že v takovýmhle rozpoložení mu nebude chodit do akce.

106. díl – Jordi říká Beatriz, že se potřebuje nějak dostat za Hugem, ale že jeho rodina neví, že je gay. A tak Beatriz napadne, že by se Jordi mohl převléct za ženskou. Beatriz mu s tím pomůže a z Jordiho se tak stane psycholožka Marianela. Pandora doma přemýšlí nad tím, že možná měla Jordimu věřit a nevracet se domů. Přijde za ní Olimpie, která jí začne vyhrožovat. Když Pandoru drží pod krkem, zazvoní zvonek a Pandora jde otevřít a vejde Nela. Pandoře a Olimpii řekne, že si ji najal Juan Angel.

107. díl – Nela říká Pandoře, že by měla Jordimu odpustit a když za Pandorou přijde Samuel, tak Pandoře zakazuje se s ním stýkat, že to není pro její zdraví dobré. Potom přijde Juan Angel a řekne, že Nelu nikdy neviděl. Jenže Nela se zachrání tím, když řekne, že si ji najala Tza Tza, ale že to před Olimpií nemohla říct. Potom Nela odejde. Když se potom Jordi vrátí domů, tak říká, že nedovolí, aby Pandora měla něco se Samuelem a že jí získá zase zpátky a bude se s ní milovat až do rána.

108. díl – Jordi řekne Beatriz, že Hugo je Pandora a ta je hrozně ráda, že Jordi není gay. Ariadna se chce pomstít Romanovi za to, že jí nechal stát u oltáře, tak jde za Jordim a řekne mu všechno co ví o Romanových obchodech.

109. díl – Roman unese Bellu a Jordi jde do firmy Villanueových, aby o tom něco zjistil. Narazí tam na Pandoru, ale ta mu řekne, aby si jí vůbec nevšímal a dělal jako že tam není. Jordi mluví s Juanem Angelem, ale pořád kouká na Pandoru a i ona se na něj občas koukne.

110. díl – Jordi přijde za Pandorou, aby se s ní usmířil. Pandora s ním nechce mluvit, ale Aquiles se za Jordiho přimluví a ona svolí. Jordi jí řekne, že šel s Mayelou jenom proto, že mu slíbila hodně peněz a on je potřeboval, aby jí mohl dát všechno co si přeje a aby ho její rodina přestala považovat za chudáka. Chce odejít, ale Pandora mu řekne, ať jí tam nenechává samotnou a vezme ji s sebou. Padnou si do náruče.

111. díl – Jordi a Pandora jsou spolu v penzionu a vyznávají si lásku. Potom Jordi vezme Pandoru do náruče a chce ji odnést do pokoje, ale vejdou Olimpie a Roque. Olimpie vrazí Pandoře facku a Roque drží Jordiho. Olimpie chce odvést Pandoru domů, jenže přijde Josema a ten to Olimpii zatrhne. Řekne jí, že jestli tam chce Pandora zůstat, tak tam zůstane. Olimpie se na Josemu naštve, že jí takhle přede všemi ponížil a odchází. Všichni děkují Josemovi a říkají mu, že ještě nikdy neviděli, aby někdo takhle Olimpii usadil. Pandora si je jistá, že Josema má něco společného s Olimpiinou minulostí a chce to zjistit. Pořád na to myslí a Jordi si toho všimne. Chce po Pandoře, aby mu řekla pravdu. Jenže Pandora se bojí, aby Jordimu něco neudělali, tak mu nic neřekne a snaží se ho uklidnit, aby si nedělal starosti.

113. díl – Ariadna přijde za Jordim a chce po něm, aby jí dělal osobního strážce a chránil před Romanem. Pandora z toho samozřejmě není nadšená. Ariadna se chce ale s Jordim vyspat a svádí ho. Jordi jí pořád dokola opakuje, že miluje Pandoru a ať ho nechá být. Ariadna se ho ptá, co na Pandoře vidí, že Pandora mu absolutně nemůže dát to co ona. Jordi chce odejít, jenže Ariadna začne volat o pomoc a když Jordi otevře dveře, stojí tam Juan Angel. Když Juan Angel vidí polonahého Jordiho je mu jasné, o co se Jordi pokoušel a Ariadna ho v tom jen podporuje. Juan Angel vyhazuje Jordiho z domu a samozřejmě v tu chvíli přijde kdo jiný než Pandora. Ariadna jí okamžitě řekne, že se s ní chtěl Jordi vyspat. Jordi jí říká, že to není pravda. Pandora je rozčílená a říká Jordimu, že ho snad zabije.

114. díl – Pandora chce po Ariadně vědět, jestli se vyspala s Jordim. Ta to samozřejmě potvrdí. Pandora tomu nechce věřit a řekne Ariadně, že Jordi na ni čekal i když ho opustila, že ji miluje. A Ariadna jí na to odpoví, že to jí nikdo nebere, ale že Jordi je pořádnej chlap a že mu nestačí ženská jako je Pandora. Pandora jí začne škrtit, přijde Aquiles a odtrhne je od sebe. Pandora Ariadně uvěřila a když za ní Jordi přijde na univerzitu, tak schválně flirtuje s Joelem. Jordi Pandoře říká, že si to Ariadna vymyslela, aby je rozdělila. Pandora mu ale nevěří, nechce ho poslouchat a rozchází se s ním.

115. díl – Pandora jde se Samuelem do baru, kde potkají Jordiho a Beatriz. Jordi hrozně žárlí a raději odchází.

117. díl – Jordi zachrání Ariadnu ze spárů Romana a odvede ji domů. Když se ho Ariadna pokusí políbit, uvidí je Pandora. Jordi se jí zase snaží všechno vysvětlit, ale marně. Pandora mu vynadá a vrazí mu facku. Druhý den přijde Pandora na komisařství za Orestem, ale Franklin jí za ním nepustí a tak si jde sednout do bufetu (nebo co to je) a přijde tam za ní Jordi. Pandora nechce nic slyšet a řekne mu, jak mu má věřit, když je s Ariadnou přistihla. Jordi jí řekne, že nic neviděla, jenom uvěřila Ariadně. Do toho přijde Ariadna, která jde vrátit Jordimu sako a řekne mu, že s ním spala celou noc.

118. díl – Pandora naštvaně odchází a Jordi řekne Ariadně, aby mu dala pokoj. Doma se Pandora s Ariadnou zase pohádají. Ariadna utvrzuje Pandoru v tom, že je Jordi sukničkář. Když se hádají, přijde zrovna Nela. Ta Ariadnu vyhodí a zůstane s Pandorou. Za chvíli uslyší křik z kuchyně, kde chce Aquiles vyhodit Ninfu a Joela z domu. Nela vytáhne na Joela zbraň a to Pandoru zarazí a chce vědět, kdo Nela ve skutečnosti je.

119. díl – Zavede Nelu za Tza Tzou. Tza Tza nejdřív neví co se děje, ale pak Jordiho pozná a hraje jeho hru. Tza Tza Pandoře řekne, že Nelu moc dobře zná a že je to výborná psycholožka. Potom je ta nejlepší scéna s Nelou, kdy do penzionu dorazí Franklin a Pacheco a Franklin řekne, že Nela byla jeho první velká láska. Když Pandora odejde, tak má Franklin z Jordiho srandu, co to ze sebou udělal.

121. díl – Jordi pouští Oresta z vězení a říká mu, že Pandoru pořád miluje, ale že ona ho nechce ani vidět. Orestes mu chce pomoci, a tak když přijde Pandora, tak jí Orestes řekne, že ještě musí něco podepsat a ať na něj počká a nechá ji tam s Jordim. Jordi jí zase marně přemlouvá, aby ho vyslechla a chce ji přesvědčit polibkem. Pandora si ale pusu od jeho polibku setře, vrazí mu facku a nechá ho zavřeného v cele.

122. díl – Pandora je jako Hugo se Samuelem v baru Chameleón a když se jí Samuel pokusí políbit přijde Jordi a ptá se ho, co si myslí, že dělá. Jordi se s ním skoro popere, ale Valibuk se ho snaží přesvědčit, ať to nedělá, že se přece nebude prát kvůli chlapovi. Jordi mu pak nakonec řekne, že až oni dva se příště setkají, tak Jordi bude někdo jiný, odejde a vyčítavě se dívá na Pandoru. Pandora chce vědět, co mu Jordi řekl a on Pandoře řekne, že mu Jordi řekl, že si bude muset Pandora zvykat, že Jordi pořád bude chodit za ženskýma.

123. díl – Jordi chce po Mayele, aby mu pomohla změnit jeho život. Mayela mu slíbí, že z něho udělá modela číslo jedna, výměnou za jeho náklonnost. Líbají se a vidí je Ariadna, která nechce, aby jí Mayela Jordiho vzala. Když Mayela odejde, Ariadna s Jordim flirtuje.

124. díl – Jordi jde do Claraboyi, kde najde Huga, kterého chtějí zmlátit ženský, protože vlezl na dámské záchody. Hugo tam doprovodil Josemu, aby věděl, co je Olimpie ve skutečnosti zač. Jordi chce Pandoru odvést domů, jenže tam s ním nechce jít, ale Jordi se jí na nic neptá, chytne ji a odnese. V kuchyni u Villanuevů se zase hádají, Jordi Pandoru (Huga) drží a vejde
Ariadna, a chce vědět, co oni dva dělají u nich doma. Hugo jí řekne, že Jordi přišel za ní. Ariadna celá šťastná Jordiho obejme a začne ho líbat. Pandora s pusou dokořán a plná vzteku se dívá. Jordi Ariadnu odstrčí a zase jí řekne, aby ho nechala na pokoji. Hugo se Jordiho ptá, proč Ariadnu nechce. Jordi mu odpoví, že jestli je takovej macho, tak ať chodí s Ariadnou sám. Ariadna odejde a Pandora chce po Jordim, aby odešel. Začne po něm házet pomeranče a Jordi jí řekne, že toho jednou bude litovat.

125. díl – Mayela přivede Jordiho na natáčení reklamy. Lorenzo s tím nesouhlasí a řekne, že Jordi je policat, že vypadá jako policajt, že myslí jako policajt a chová se jako policajt. Mayela nakonec Jordiho prosadí a Jordi začne natáčet s Deborou. Moc to Jordimu nejde a Lorenzo je naštvaný. Přijde Ariadna, která Deboru odstrčí a řekne jí, že ona neví jak se to s Jordim musí dělat a začne ho vášnivě líbat. Beatriz pak Jordimu řekne, aby si dával pozor na to, aby ho sláva nepřipravila o jeho nejbližší.

126. díl – Jordi je u soudního přelíčení mezi Bellou a Romanem. Přijde tam Pandora se Samuelem a schválně ho chytne za ruku, aby Jordiho naštvala. Jordi zuří a říká, že dnes večer bude Pandora zase jeho.

127. díl – Jordi si chce Pandoru udobřit a přijde k ní domů zrovna ve chvíli, kdy jí chce Samuel políbit. Samuela praští a Pandoru proti její vůli odvede do sklepa, aby jí vše vysvětlil. Jordi chce vědět, co má se Samuelem. Pandora mu řekne, že Samuel není takový ubožák jako je on, a taky že to není sukničkář, a taky mu řekne, aby na ni zapomněl. Jordi jí řekne, že nezapomene a chce po ní, aby mu vyznala lásku.

128. díl – Jordi Pandoře říká, že ví, že ho pořád miluje, tak ať to přizná. Pandora nakonec Jordimu podlehne a miluje se s ním. Je ale rozčílená, a tak přiváže Jordiho k posteli, zavolá Pantoju a obviní Jordiho z únosu a znásilnění. Jordi jí řekne, že teď už pochopil, že je opravdu konec. Pantoja zavře Jordiho do vězení. Jordi mu chce všechno vysvětlit, ale Pantoja ho neposlouchá, řekne mu, že už má dost toho, jaké pořád dělá problémy a vyhodí ho od policie. Pandora si uvědomuje, že zřejmě jednala špatně a rozhodne se to napravit.

129. díl – Jordi se svěřuje Vallenillovi, že neví, co teď bude dělat. Když neměl Pandoru, tak měl aspoň svoji práci, ale teď nemá ani to. Přijde za ním Pandora a chce stáhnout obvinění, chce mu pomoci. Jenže tentokrát je to Jordi, kdo ji nechce poslouchat a řekne jí, že dnes v noci to bylo naposledy v jejím životě co ho ponížila. A když za ním přijde Mayela, tak Pandoru vyhodí. Mayela Jordimu řekne, že se nemusí bát, že ona se o něj postará. Pantoja dává Jordimu podepsat výpověď a Jordi mu řekne, že teď už mu absolutně nic nezbylo.

133. díl – Jordi jde za Ariadnou kvůli tomu, aby šla vypovídat proti Romanovi. Když přijde Pandora a ptá se Jordiho co tam dělá, tak Jordi jí řekne, že on jí nemusí vůbec nic vysvětlovat.

134. díl – Tza Tza je unesena a všichni podezírají Olimpii. Jordi jde do domu Villanuevů a chce od Nereidy vědět, kde Olimpie je. Přijde Pandora a řekne mu, že ví kde je Olimpie. Jordi chce, aby mu to řekla, ale Pandora mu řekne, že ho tam zavede sama. Jdou spolu do Claraboyi. Když vejdou, tak jí Jordi řekne, že má na tohle místo špatné vzpomínky. Jordi s Pandorou vyslýchají Olimpii a chtějí vědět co udělala se Tza Tzou. Všichni se pohádají a Olimpie dá Pandoře facku. Jordi Pandoru brání. Od Olimpie se nic nedozvědí a tak odchází.

135. díl – Jordi chce po Gladiole vědět, čím se trápí. Gladiola se dozvěděla pravdu o tom, že Chiqui čeká ve skutečnosti Franklinovo dítě a neví co má dělat. Když to chce Jordi zjistit, přijde Mayela a řekne, že jestli chce svůj život změnit, tak se musí odstěhovat z penzionu.

136. díl – Tza Tza je zachráněná a vrací se ve chvíli, kdy se Jordi chystá odejít s Mayelou. Tza Tza s Gladiolou ho přesvědčují, aby neodcházel, že v penzionu je jeho rodina a že jim bude chybět když odejde. Jordi jim řekne, že to ví, ale že musí někomu dokázat, že z něj může být něco víc než hloupej policajt. Dívá se přitom na Pandoru. Jordi odejde a když to Tza Tza řekne Franklinovi a Valentině, tak se Pandora rozbrečí a uteče z penzionu.

137. díl – Roque se pokusí zabít Pandoru, protože je pro Olimpii nebezpečná. Naštěstí to překazí Tza Tza s Ninfou. Pandora dostane záchvat a není schopná říct, co se stalo. Požádá Tza Tzu, aby zavolala Nele, aby za ní přišla. Tza Tza to řekne Jordimu, že Pandora chce vidět tu praštěnou Nelu ale Jordi je na Pandoru pořád naštvaný a řekne, že si myslí, že Pandora ty svoje záchvaty jen předstírá, aby ji každý litoval. Slyší přicházet Pandoru, tak se jde Jordi schovat a Pandora říká v pláči Tza Tze, že Olimpie měla nehodu.

138. díl – Nela skutečně přijde za Pandorou, ale je k ní chladná. Když se Pandora dozví, že Olimpie ochrnula, říká, že je to její vina. Dostane nervový záchvat a Jordi na ni smutně kouká. Nakonec to nevydrží, sundá si paruku a řekne jí, že je tady s ní, že to bude všechno v pořádku. Pandora začne Jordiho volat a pak omdlí. Když se Pandora probere, tak Nele řekne, že jako dítě viděla Olimpii jak zabila Luise Felipa.

139. díl – Když se Pandora znovu probudí, je u ní Jordi a řekne jí, že ví co udělala její matka. Pandora má strach a prosí Jordiho, aby na to zapomněl. Jordi s ní chce mluvit, ale ona uteče dolů, kde je Samuel a prosí ho, aby ji zavezl do nemocnice za Olimpií.

140. díl – Jordi řekne Tza Tze o tom, co udělala Olimpie.

141. díl – Jordi se snaží s Pandorou promluvit, ale ona s ním nechce mluvit. Vejde Tza Tza a ptá se jich, proč jsou na sebe tak oškliví. Pak přijde Mayela a vynadá Jordimu, že tohle si nebude zvykat, že když se nastěhoval k ní, tak jí nebude nechávat samotnou. Pandora jí řekne, že je nymfomanka a aby s Jordim nezacházela jako s nějakou věcí. Samuel pozve Pandoru na módní přehlídku, která má být Jordiho premiérou, to ale Pandora neví. Když ji Jordi na přehlídce uvidí, tak jí v duchu říká, ať se hezky dívá na svého ubožáka. Na molo přichází Ariadna a když uvidí Pandoru sedět v publiku, tak začne Jordiho líbat, aby Pandoru vyprovokovala. To se Ariadně podaří a Pandora se s ní začne prát. Jordi se je snaží od sebe odtrhnout a ony se o něj začnou přetahovat. Přijde Roman a vidí co Ariadna provádí a odvede si ji. Jordi zase chytne Pandoru a odvede ji k sobě do šatny. Tam ji vynadá a ptá se jí, proč ho musí pořád ničit. Pandora mu řekne, že jí nezajímá, že mu zničila jeho přehlídku a že si může dělat co chce. Jordi jí řekne, že on si může dělat taky co chce a že až z něho bude slavnej model, tak bude mít tolik ženskejch kolik bude chtít. Pandora mu vrazí facku a Jordi jí to vrátí polibkem. Pak nakonec přivede Mayela policistu a nechá Pandoru zatknout. Pandora říká Samuelovi, aby zavolal jejímu tátovi. Jordi se omlouvá Mayele, že pokazil přehlídku, ale Mayela mu řekne, že to byl obrovský úspěch, protože všichni se teď zajímají o muže, který vyprovokoval rvačku z vášně.

142. díl – Jordi přijde za Pandorou do vězení a chce, aby něco snědla. Pandora chce, aby odešel a on se jí snaží násilím nakrmit a pak ji políbí. Při líbání je přistihnou Franklin a Jessica. Pandora žádá Franklina, aby Jordiho vyhodil, protože jí jde na nervy. Jessica zase nechce, chce aby tam Jordi ještě zůstal, protože to je pořádnej kus chlapa a zálibně si ho prohlíží. Jessica se pak Pandory ptá, proč Jordiho odmítá, že kdyby chtěl ji, tak by neváhala ani minutu. Pandora jí řekne, že si ho může klidně nechat. Ale Jessica Pandoře řekne, že je na ní vidět, jak je z Jordiho hotová. Jordi stáhne obvinění a Pandoru pustí na svobodu. Juan Angel ji odvede do agentury a je na ni naštvaný. Pandora mu řekne, že za to může Ariadna a aby si uvědomil, že se z jeho dcery stává šílenec. Juan Angel jí na to řekne, že to ví, ale že neví, která z nich dvou je větší. Pak přijde za Pandorou Mayela a řekne jí, že jí jasné, jak pořád Jordiho chce, ale aby si uvědomila, že Jordi teď patří ji a že bude její tak dlouho dokud bude chtít.

143. díl – Pandora se s Mayelou málem popere, ale přijde tam Jordi a zastane se Mayely. Pandora naštvaně odejde.

144. díl – Jordi pomáhá policii při chycení Stříbrné lilie a má slíbeno, že pokud to dobře dopadne, tak se bude moct vrátit k policii. Roque vyhrožuje Pandoře, že jestli ještě něco prozradí o smrti Luise Felipa, tak zabije Jordiho. Pandora se bojí a slibuje, že nic neřekne.

145. díl – Jordi získává zpět své místo. Samuel řekne Pandoře, že Nela pracuje pro policii.

147. díl – Tza Tza jde za Pandorou a chce po ní, aby řekla pravdu o smrti Luise Felipa. Pandora se bojí Olimpie a tak nic neřekne. Olimpie se naštve a řekne Pandoře, že tím, že promluvila o smrti Luise Felipa, tak to svému drahému milovanému policajtovi podepsala rozsudek smrti. Jordi, Tza Tza a Juan Angel se baví v penzionu o Pandoře a o tom co ví. Pandora tam přijde a říká Jordimu, aby se do toho nepletl. Jordi jí řekne, že jí chce pomoci, že chce být její přítel. Pandora mu řekne, že když jí nepomohl jako její partner, jako její milenec, tak jako přítel to určitě nevyřeší.

148. díl – Jordi jde jako Nela za Pandorou a nahraje si jak Pandora řekne, že to Olimpie zabila Luise Felipa.

150. díl – Nela je zase u Pandory, ale přijde tam Samuel a chce po Nele vědět kdo je. Když chce Nela odejít, tak jí Samuel sundá paruku a Pandora tak zjistí, že je to Jordi. Jordi jí řekne, že chtěl být jenom s ní, stejně tak jako ona. Jenže Pandora mu řekne, že to udělala, protože se musela skrývat. Strašně mu vynadá a nakonec mu řekne, aby odešel z jejího života už navždycky. Jordi smutně kouká.

151. díl – Jordi vyslýchá Ariadnu ohledně smrti Luise Felipeho a Ariadna mu řekne, že nic neví a že jestli ho nenapadlo, že to Pandora zabila Luise Felipa. Valentina dovede do domu Villanuevů Pantoju a oba chtějí po Pandoře, aby řekla pravdu. Pandora je prosí, aby ji nechali na pokoji a v rozčílení zaútočí na Pantoju. Ten ji nakonec zatýká a odvádí na stanici.

152. díl – Pantoja přivede Pandoru na stanici a doprovází ji Juan Angel a Tza Tza. Za chvíli přijde Jordi a chce po ní, aby řekla všem co řekla jemu. Pandora nechce mluvit a Pantoja nakonec rozhodne, že zůstane s Jordim osamotě. Jordi se ji snaží přinutit, aby konečně promluvila a řekne, že jí chce pomoci, aby se už netrápila. Pandora ho prosí, aby to nechal být, že jestli jí ještě trochu miluje, tak aby se jí na to už neptal. Jordi ji pořád přemlouvá, Pandora začne být nervózní a nakonec řekne, že to ona zabila Luise Felipa a padne Jordimu do náruče. Pandora je zavřená ve vězení, ale Jordi nakonec svolí, aby si ji Juan Angel odvedl domů.

153. díl – Olimpie se dozví, že se Pandora přiznala k smrti Luise Felipa a je velice spokojená. Valentina tomu nemůže uvěřit a naléhá na Pandoru, aby řekla konečně pravdu.

154. díl – V domě Villanuevů se chystá svatba Tza Tzy a Josemy. Pandora se ptá Samuela, jestli by si ji nevzal. Ten je nejdřív zaskočen, ale pak řekne, že ano a políbí ji. Do toho přichází Jordi s Mayelou a když je uvidí, začne hrozně žárlit a nejradši by Samuelovi jednu vrazil. Pandora mu řekne, že on nemá právo dělat jí žárlivé scény a taky mu řekne, že další svatba, která se bude slavit bude ta její a Samuelova.

155. díl – Tza Tza přichází k oltáři a Pandora uteče. Samuel běží za ní a Jordi taky. Pandora řekne Samuelovi, že se jí udělalo trochu špatně a že chce být sama. Samuel odejde a přijde za ní Jordi a řekne jí, že moc dobře ví co jí je, že je smutná z toho, že nejsou spolu.

156. díl – Jordi přesvědčí Pandoru, aby se převlékli za Huga a Nelu a zkusili něco vytáhnout z Roqueho. Večer se tedy na terase zjeví Hugo a Nela a čekají na Roqueho. Roque se objevuje ve chvíli, kdy se Jordi pokouší Pandoru políbit.

157. díl – Teď už jsou na terase zase Jordi a Pandora a Pandora Jordimu říká, že neví jestli jim to vyjde, protože Roque není hlupák. Když se spolu začnou zase hádat a Jordi se Pandory zeptá, jestli si chce vážně vzít toho troubu, tak vejde Samuel a ukáže Pandoře prsten. Jordi Pandoru přemlouvá, aby to nedělala, aby mu dala ještě jednu šanci, protože oni dva se přece narodili pro sebe. Ale Pandora ho neposlouchá a řekne mu, že je rozhodnutá si Samuela vzít. Jordi je hrozně smutný.

158. díl – Jordi natáčí reklamu s Beatriz a přichází tam za ním Hugo, aby mu řekl, co zjistil.

159. díl – Hugo a Nela vyslýchají sekretářku soudce Gomeze a ptají se jí, co všechno ví o Olimpii. Pantoja dostává výsledky pitvy těla Luise Felipa Villanuevy, které potvrdily, že Luis Felipe nebyl alkoholik a že byl uškrcen. V tom přicházejí Jordi a Pandora, aby Pantojovi řekli, co zjistili. Je tam i Samuel a ptá se Pandory co tam dělá s Jordim. Jordi a Samuel by se nejradši poprali, ale Pandora jim v tom brání. Pantoja řekne, že už dostal výsledky pitvy. Pandora dostane zase záchvat a říká, že to ona zabila Luise Felipa, aby ochránila Olimpii. Jordi ji uklidňuje, ale Samuel do něj strčí L a řekne mu, aby ji nechal.

160. díl – Jordi přijde za Pandorou a chce po ní, aby s ním šla do pracovny Luise Felipa a řekla mu co se tam tenkrát stalo.

161. díl – Hugo se hádá s Olimpií a řekne jí, že ví o všem co provedla. Olimpie si ho přitáhne k sobě a zdá se jí nějak povědomý.

162. díl – Hugo a Olimpie se hádají a Olimpie do něj strčí a Hugo spadne na zem ve chvíli kdy přichází Nela. Jordi jako Nela a Pandora jako Hugo jsou spolu v penzionu a Jordi Pandoře říká, že by si měla dávat větší pozor. Potom se políbí a nachytá je Consuela. Consuela Nele řekne, že by si neměla dělat plané naděje, protože Hugo je gay. Juan Angel přijde za Hugem a chce po něm, aby od Eleny zjistil co ví.

163. díl – Hugo a Nela jdou za Elenou a ptají se co ví o smrti Luise Felipa. Ta ale řekne, že nic neví, protože ji Roque vyhrožoval, že ji zabije.

164. díl – Jordi natáčí reklamu s Deborou a ta mu řekne, že má štěstí, že je tak pěknej, protože musí natáčet s takovou nulou jako je on a pak ho políbí. Za chvíli přijde Mayela a hned po ní Pandora. Mayela jim oznámí, že má pro Jordiho práci v Paříži a hlavně Pandoře řekne, že si Jordiho odveze a ona už ho nikdy neuvidí.

165. díl – Pandora je obviněna z toho, že se pokusila zabít Juana Angela. Pandora je zmatená a tvrdí, že to skutečně udělala. Jordi je u ní a chce jí pomoct. Elena přijde vypovídat a řekne, že viděla Olimpii vycházet z pracovny hned potom co Luis Felipe vypadl z balkónu. Všichni odejdou a Jordi zůstane s Pandorou sám. Chce po ní, aby s ním odjela do Paříže, protože nedovolí, aby ji zavřeli. Pandora to odmítá, protože nechce, aby ji Jordi nechal samotnou a opustil ji kvůli Mayele. Jordi řekne Pandoře, že s Mayelou spal a to Pandoru zraní ještě víc. Jordi ji ještě přemlouvá, aby s ním odjela protože ji miluje. Pandora mu řekne, aby jel, protože tady nenechá nic co by za to stálo. Jordi ji políbí a řekne jí, že tu přece nechá ji a jeho život, protože ten už hrozně dlouho patří jen jí. Oba pláčou, Jordi odchází a Pandora ho v duchu prosí, aby se neotáčel a dává mu sbohem.

166. díl – Franklin přijde zatknout Olimpii a Pandoru. Dá je společně do stejné cely a přes zrcadlo je pozoruje. Olimpie pochopí o co mu jde a manipuluje s Pandorou. Ta je vylekaná, zmatená a nešťastná a přistoupí na matčinu hru. Řekne, že zabila Luise Felipa a pokusila se zabít i svého otce.

167. díl – Pandora je zavřená. Přijde za ní Samuel a dává ji noviny, kde na titulní stránce je oznámení svatby Jordiho a Mayely. Pandora vezme Samuelovi kravatu. Když je Pandora zase sama, tak myslí na Jordiho a říká, že on by s ní stejně nikdy nebyl šťastný. Pak za ní přijde Valentina a Pandora ji prosí o odpuštění.

168. díl – Orestes s Valentinou přijdou pro Pandoru, protože Pantoja dovolil, aby se mohla jít podívat za Juanem Angelem. Pandora nejdříve nechce, ale pak jde a prosí Juana Angela o odpuštění.

169. díl – Pandora se pokusí o sebevraždu a Samuel s Pantojou ji zachrání. Když se to Olimpie dozví, tak nechá Pandoru převézt do blázince. Valentina řekne Franklinovi, že musí najít Jordiho, aby Pandoře pomohl.

170. díl – Franklin zavolá Jordimu a jakmile se Jordi dozví, že se Pandora pokusila o sebevraždu a že je v blázinci neváhá ani minutu a začne si balit kufry. Do jeho pokoje vejde Mayela a chce vědět co to dělá. Jordi jí řekne, že odjíždí zpátky do Caracasu a že už má plný zuby jí a modelingu a že stejně ho měla jen proto, aby se mohla vychloubat před kamarádkami. Olimpie s Roque jdou za Pandorou do blázince a píchnou ji injekci, aby na všechno zapomněla.

171. díl – Jordi jako Nela přijde za Pandorou a slibuje ji, že ji odtamtud dostane.

172. díl – Jordi přiváží Pandoru z blázince domů a Elena jim řekne, že Olimpie je už za mřížemi. Pandora má ale pořád z Olimpie strach, ale Jordi ji uklidňuje a řekne jí, že se nemusí ničeho bát. Přijde tam Samuel a chce po Pandoře, aby se konečně rozhodla mezi ním a Jordim. Pandora řekne Samuelovi, aby ji už přestal trápit a Jordi mu řekne, aby se mezi ně už nepletl a když teda Pandoru miluje, tak proč ji nechal v tom blázinci a nic neudělal. Nakonec se spolu začnou prát a Pandora je tam nechá. Jejich rvačku přeruší Aquiles, který prosí Jordiho, aby se šel podívat na Nereidu.

173. díl – Jordi a Pandora přivádějí k výslechu Nereidu, aby řekla všechno co ví o Olimpii a Roquem (v tomhle díle by ji asi pravděpodobně požádal o ruku).

174. díl – Jordi a Pandora jdou za Olimpií do vězení a řeknou jí, že se budou brát. Pandora jí taky řekne, že už z ní nemá strach a taky že hrozně ublížila Orestovi.

175. díl – Orestes odjíždí a Pandora se ho ptá, jestli to znamená, že nebude na její svatbě. Orestes řekne, že neví ale že ví určitě, že se k ní Jordi bude chovat krásně. Večer všichni utěšují Valentinu a Jordi jí řekne, že se budou s Pandorou brát. Valentina má velkou radost. Jordi je povýšen na inspektora 4. třídy a svoje povýšení věnuje svojí životní lásce Pandoře.

176. díl – Je svatba Franklina a Chiqui. Jordi s Pandorou odejdou do hotelu. Jordi se chce s Pandorou milovat, ta nejdřív nechce, že jestli ji opravdu chce, tak to bude muset vydržet do svatby. Jordi ji ale nakonec svými polibky přesvědčí.

177. díl – Je svatební den a Jordi je hrozně nervózní a bojí se, že Pandora nepřijede. Franklin si z něj dělá srandu, že jestli Pandora nepřijede tak se může převléknout za Nelu a vzít si Huga. Chiqui Jordiho uklidňuje a řekne mu, že všechny nevěsty si dávají na čas. Pandora přijede a Jordi je z ní úplně hotový. Na svatbu dorazí i Orestes. Při svatebním slibu je Jordi moc nervózní a na okamžik zapomene co říct, Pandora se na něj usmívá a Jordi ji pak políbí dřív, než to řekne kněz.

178. díl – Olimpie a Roque zemřeli. O měsíc později je svatba Oresta a Valentýny. Všichni páry už jsou spolu. Po 6 letech mají Jordi a Pandora krásnou dcerušku a jsou moc šťastní.

Autorka: Pandorita

[Zpět]